คณะกรรมการตรวจรับคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยการนำของ ผอ.กนกศักดิ์ กระแส ผอ.กลุ่ม ICT และคณะมาตรวจรับคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนได้รับจัดสรรจำนวน 8 เครื่องพร้อมอุปกรณ์

Read More

ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ร่วมโครงการจิตอาสา

นายอำนาจ พรหมมหาวัน ได้พาลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ และประชาชนหมู่ที่ 4 บ้านสันคะยอม ตำบลมะเขือแจ้

Read More

ศูนย์พัฒนาสตรี ออกกิจกรรมตัดผมนักเรียน

ศูนย์พัฒนาสตรีลำพูน ฯ ได้ออกกิจรรมการตัดผมให้นักเรียน ทุกระดับชั้นของโรงเรียนวัดสันคะยอม

Read More

โครงการพัฒนาอาชีพ ปัจจัยพื้นฐาน

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ ปัจจัยพื้นฐานนักเรียน นักเรียนยากจนพิเศษ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านอาขีพแก่นักเรียนที่ได้รับเงินปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจนพิเศษ

Read More