Home

เขียนโดย Super User

วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายชาติชาย กันกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา พร้อมคณะ ได้ออกประเมินผลการปฏิบัติงานของนายโกวิทย์  ลิ้นฤาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันคะยอม

 ผอ 190507 0004 ผอ 190507 0002 ผอ 190507 0008 ผอ 190507 0009 ผอ 190507 0015 ผอ 190507 0015