Home

เขียนโดย Super User

วันที่ 26 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดสันคะยอม ได้จัดกิจกรรมโครงการตลาดนัดวิชาการและการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายโกวิทย์  ลิ้นฤาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้บริหารในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองลำพูน ที่ 4 ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมผลงานทางวิชาการ และผลผลิตการเกษตรของนักเรียน

62 190507 005662 190507 005562 190507 005462 190507 005262 190507 002662 190507 002162 190507 002062 190507 0017