เขียนโดย Super User

วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวัดสันคะยอม ได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นั่งรถไฟจากสถานีรถไฟลำพูน ไปยังสถานนีรถไฟลำปาง และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดลำปาง เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดลำปาง

11

12

15

17

18