เขียนโดย Super User

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดสันคะยอม ได้ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงข้อราชการที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้งานภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามปฏิทินของโรงเรียน และการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงงานประสานจากองค์กรในท้องถิ่น และเรื่องพิจารณาถึงการต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ และการจัดงานครบรอบ 80 ปีของโรงเรียนวัดสันคะยอม

 

S__2318343.jpgS__2318342.jpgS__2318340.jpgS__2318338.jpgS__2318345.jpgS__2318344.jpg