เขียนโดย Super User

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เด็กหญิงอาทิตยา  เจริญศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดสันคะยอม ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือและชมรมธนาคารจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เด็กหญิงอาทิตยา เจริญศรี เป็นนักเรียนเรียนดี มีฐานะค่อนข้างยากจน และเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เข้าร่วมแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 

290621.jpg290622.jpg290659.jpg290601.jpg290602.jpg290620.jpg