เขียนโดย Super User

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นางสาวปียานันต์  บุญธิมา  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันคะยอม ได้ประชุมคณะครูเป็นครั้งแรกหลังจากมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันคะยอม ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เพื่อชี้แจงข้อราชการ และให้แนวทางในการปฏิบัติงานหน้าที่ในโรงเรียน ทั้งงานหน้าที่หลัก งานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนวัดสันคะยอม 

S__3014723.jpgS__3014717.jpgS__3014719.jpgS__3014720.jpgS__3014721.jpgS__3014722.jpg