เขียนโดย Super User

วันที่ 10 - 12 ธันวาคม โรงเรียนวัดสันคะยอม ได้พาลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 40 นาย ไปเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวม่อนบะปิน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายโกวิทย์ ลิ้นฤาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันคะยอม เป็นผู้อำนวยการค่าย ในครั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมประกอบด้วย โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง โรงเรียนวัดขี้เหล็ก โรงเรียนวัดบ้านม้า โรงเรียนบ้านป่าตึงห้วยยาบ โรงเรียนบ้านห้วยไซ

1544683873577.jpg1544683774889.jpg1544683721111.jpg04.jpg08.jpg01.jpg